Finces

Nowoczesny faktoring jako sposób na zatory płatnicze

faktoring-sposob-na-zatory-platnicze

Problem zatorów płatniczych dotyka połowy polskich przedsiębiorców. Opóźnienia w realizacji płatności przez kontrahentów lub narzucanie przez nich długich terminów płatności może zachwiać płynnością finansową firmy i w skrajnym przypadku doprowadzić do jej bankructwa. Problem w największym stopniu dotyka małych podmiotów, ponieważ cechuje je niski stopień dywersyfikacji źródeł przychodów i niska zdolność kredytowa.

W przypadku pojawienia się opóźnień w spłacie ze strony nawet jednego z kontrahentów bardzo szybko może ona stracić zdolność do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Ratunkiem mógłby być dla niej w tej sytuacji kredyt obrotowy, ale często mniejsze firmy nie dysponują jeszcze odpowiednią historią kredytową ani zabezpieczaniem więc banki niechętnie je kredytują.

W przypadku gdy firma dysponuje jedynie udokumentowanymi należnościami od kontrahentów w postaci faktur, pozwala jej to na pozyskanie finansowania z innego źródła – faktoringu. Jego nowoczesna odmiana (faktoring on-line) pozwala przedsiębiorcy na pozyskanie środków finansowych niemal natychmiast, co jest niezmiernie istotne w przypadku pojawienia się nagłych problemów z płynnością.

Dzięki temu, że cały proces aplikacji odbywa się on-line, przedsiębiorca może pozyskać finansowanie w prosty, szybki i wygodny sposób. Warunki, na których następuje zamiana faktury na gotówkę, są przejrzyste i opisane w przystępny sposób (https://finces.pl/#price).

Konsekwencje zatorów płatniczych

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research dla BIG InfoMonitor wynika, że w III kwartale br., zaległości w płatnościach były problemem połowy badanych firm. Ankietowani przedsiębiorcy zwracają uwagę, że czasowe „zamrożenie” środków w nieopłaconych fakturach przyczynia się nie tylko do obniżenia obrotów, ale też w konsekwencji do zahamowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstwa.

Faktoring on-line jako recepta na opóźnienia w płatnościach

Problem regulowania należności z opóźnieniem lub też dyktowania przez większe firmy długich terminów płatności nie wynika zawsze z ich problemów finansowych. Często jest on następstwem strategii finansowej dużych firm, które w praktyce kredytują się kosztem swoich dostawców. Mimo planów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (zapowiedź ustawy, która daje podmiotom publicznym maksymalnie 30 dni na zapłatę wierzycielowi oraz 60 dni dużym firmom na rozliczenie się z kontrahentami z sektora MSP) w tej chwili małe i średnie firmy mają ograniczone pole manewru w kwestii negocjowania szybszego rozliczenia z dużymi podmiotami.

Wynika to z ostrej konkurencji pomiędzy firmami starającymi się o duże zlecenia – szczególnie w branżach takich na przykład jak handlowa czy budowlana. Firmy walcząc o kontrakt godzą się na dłuższy termin płatności, a w przypadku opóźnień w płatności nie decydują się na dochodzenie swoich należności z obawy że mogłoby to zepsuć ich stosunki z dużym klientem. Wolą cierpliwie czekać na uregulowanie faktury w nadziei na dalsze zlecenia.

Nowoczesny faktoring on-line pozwala na szybkie uwolnienie środków z faktur nieuregulowanych jeszcze przez klientów. Pomaga to przedsiębiorcy w dużym stopniu złagodzić negatywne skutki opóźnień w płatnościach, a przy optymalnym stosowaniu zwiększyć przychody i rozwijać biznes. Instrument ten jest też bardzo elastyczny i pozwala na zamianę na gotówkę nawet pojedynczej należności kontrahenta. Przedsiębiorca może również wnioskować o dłuższy okres finansowania niż termin wymagalności – nawet do 120 dni od daty wystawienia faktury. Ponadto zyskuje jeszcze 14 dni na podjęcie decyzji o rozliczeniu należności lub wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie terminu spłaty.

Przedsiębiorca nie musi się też obawiać o popsucie relacji z klientem. Faktoring on-line jest tak zwanym faktoringiem cichym. Oznacza to, że kontrahent objęty działaniem umowy faktoringowej nie jest o tym informowany. Uzyskane finansowanie firma może przeznaczyć na bieżącą działalność lub inwestycje. Może również akceptować dłuższe terminy płatności bez ryzyka utraty płynności, co czyni ją bardziej konkurencyjną. Dowiedz się więcej na temat pozyskania finansowania z pomocą faktoringu on-line (https://finces.pl/#how-work).