Finces

Split payment a płynność finansowa firm z sektora MSP

split-payment-faktoring-msp

Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje od 1 lipca bieżącego roku. Według danych z raportu pt. „Split payment oczami przedsiębiorców” powstałego na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę CubeResearch na zlecenie EY w okresie czerwiec-lipiec 2018 r., aż 75% z ankietowanych przedsiębiorców obawia się zamrożenia znaczących środków na osobnym rachunku VAT.

Split payment może negatywnie wpłynąć na płynność finansową szczególnie mniejszych firm, które nie dysponują znaczącą ilością gotówki. Wartość podatku VAT z faktury pomaga im w regulowaniu bieżących opłat takich jak pensje pracowników i inne koszta stałe, czy też należności wobec kontrahentów. W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzyma płatność metodą split payment kwota VAT zostanie zamrożona na osobnym rachunku.

W jaki sposób firmy z sektora MSP mogą chronić się przed negatywnym skutkiem mechanizmu podzielonej płatności? Jedną z odpowiedzi może być kredyt obrotowy, jednak wiele firm, szczególnie mniejszych i działających na rynku od niedawna, nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, aby móc zdobyć finansowanie z tego źródła. Alternatywą jest nowoczesny faktoring on-line.

Jak wygląda w praktyce pozyskanie gotówki z tego źródła?

Załóżmy, że przedsiębiorca otrzymał płatność metodą split payment na kwotę 12 300 zł brutto. Kwota netto w wysokości 10 000 zł trafi na konto firmy, natomiast kwota VAT (2300 zł) trafi na osobny rachunek znajdujący się pod nadzorem fiskusa, do którego przedsiębiorca nie ma swobodnego dostępu. Dzięki zastosowaniu instrumentu faktoringu on-line przedsiębiorca może jednak w prosty sposób czasowo pozyskać niemal całą kwotę brutto (pomniejszona o prowizję faktora).

Cały proces aplikacji o finansowanie, przekazania faktury, zawarcia umowy odbywa się on-line. Cechuje go prostota, przejrzystość dotycząca warunków i elastyczność. Przedsiębiorca może też wnioskować o przedłużenie okresu finansowania ponad termin wymagalności – w przypadku faktoringu Finces nawet do 120 dni od daty wystawienia faktury. Ponadto, zyskuje jeszcze 14 dni na podjęcie decyzji o rozliczeniu należności lub wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie terminu spłaty. Optymalne stosowanie tego instrumentu pozwala przedsiębiorcy na utrzymanie bieżącej płynności finansowej i w dużym stopniu niweluje ewentualne negatywne skutki split paymentu.

Split payment coraz powszechniejszy

Chociaż na razie korzystanie z metody podzielonej płatności jest dobrowolne, resort finansów nie ukrywa, że jego celem jest, by do 2019 roku split payment stał się mechanizmem obowiązkowym (wymaga to jednak zgody Komisji Europejskiej). Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że dzięki nowemu prawu uda się zmniejszyć lukę w VAT i zminimalizować skalę oszustw podatkowych. W ciągu dekady budżet ma zwiększyć się dzięki temu o 82 mld zł. Wszystkie spółki Skarbu Państwa zadeklarowały korzystanie ze split payment od początku jego obowiązywania.

Według prognoz ekspertów z czasem wywoła to efekt domina, który sięgnie w końcu najmniejszych firm. Stanie się tak dlatego, że w przypadku otrzymania przez przedsiębiorstwo zapłaty przy pomocy split payment, otrzymuje ono część środków na rachunek VAT. Chcąc uniknąć kumulowania się nadwyżki na tym rachunku, przedsiębiorca sam może użyć metody podzielonej płatności i zapłacić z niego podatek VAT innemu kontrahentowi lub przelać kwotę VAT do urzędu skarbowego.

Dane przytoczone niedawno przez Ministerstwo Finansów zdają się potwierdzać teorię o szybkim upowszechnianiu metody split payment. W lipcu i sierpniu z podzielonej płatności skorzystało ponad 7% firm (czyli ponad 120 tys.). Tak więc, mimo że we wspomnianym na początku raporcie EY 2/3 ankietowanych przedsiębiorców ma do split payment stosunek negatywny a ponad 70% z nich zadeklarowało, że nie jest zainteresowanych korzystaniem z tej formy płatności, wszystko wskazuje na to że wkrótce nie będą mieli wyjścia.

Właściciele firm muszą być więc przygotowani na ewentualne zachwiania płynności finansowej spowodowane rozszerzającym się split paymentem, a faktoring on-line jest jedną z odpowiedzi na to wyzwanie – więcej informacji znajdziesz tutaj (https://finces.pl/#how-work)